Υπηρεσία SpeedCom

Έχουμε αναπτύξει 3 τεχνολογίες σχεδιασμένες να λύσουνε συγκεκριμένα προβλήματα  δικτύωσης.

Στην περίπτωση που έχουνε διακοπή σύνδεσης στο WAN, το HOT failover θα μεταφέρει την κίνηση δεδομένων σε άλλη σύνδεση ενώ παράλληλα θα διατηρήσει τη συνοχή της συνεδρίας. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι αν π.χ κατά τη διάρκεια μία βιντεοσύσκεψης κοπεί η σύνδεση, η βιντεοσύσκεψη θα συνεχιστεί
χωρίς να χρειάζεται να τερματιστεί η κλήση και να καλέσουν ξανά.

Το WAN Smoothing βελτιστοποιεί τους έξυπνους αλγόριθμους για να καλύψει τα κενά σύνδεσης και ρυθμίζει το bandwidth για την βέλτιστη ανθεκτικότητα της σύνδεσης. Επίσης ελαχιστοποιεί την αφάνεια και μειώνει τα αντίτυπα από την απώλεια πακέτων. Αυτό είναι χρήσιμο όταν χρειάζεται αξιοπιστία και απόκριση στην σύνδεση περισσότερο από την ταχύτητα

Το bandwidth bonding συνδυάζει τα δεδομένα σε πακέτα επιτρέποντας σου να συνδυάζεις ταχύτητες από μέχρι και 13 διαφορετικές γραμμές. Αυτό είναι χρήσιμο σε περιπτώσεις όπου το bandwidth είναι χαμηλό έως σπάνιο όπως σε απομακρυσμένες περιοχές ή σε κινούμενα οχήματα. Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει επίσης την σύνδεση των υποκαταστημάτων με τα κεντρικά με μεγαλύτερες ταχύτητες.