λυσεισ

iNTERNET OF THINGS

Υπηρεσία Speedcom σαν πλατφόρμα διασύνδεσης στην IoT εποχή

Υπηρεσία Speedcom σαν πλατφόρμα διασύνδεσης στην IoT εποχή

Η υπηρεσία Speedcom μπορεί να λειτουργήσει ως μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα διασύνδεσης για τα δίκτυα αισθητήρων IoT που έχουν αναπτυχθεί τόσο εντός όσο και εκτός της επιχείρησης. Η πλατφόρμα επιτρέπει την ασφαλή κεντρική διαχείριση καθώς και δυνατότητα εγκατάστασης πάνω από την υπάρχουσα υποδομή του φυσικού δικτύου.

Χρησιμοποιήστε κάθε δικτυακή υποδομή

Σε οποιαδήποτε τοποθεσία απαιτείται σύνδεση στο IoT εγκαθίσταται η υπηρεσία Speedcom που συνδέεται με οποιοδήποτε δίκτυο είναι διαθέσιμο τοπικά. Αυτό θα μπορούσε να είναι η τοπική εταιρική ενσύρματη και ασύρματη υποδομή LAN, ασύρματη σύνδεση μέσω WiMAX/3G/4G ή οποιαδήποτε άλλη σύνδεση προσφέρεται για χρήση του δικτύου IoT.

Internet Bonding

Η σύνθεση πολλαπλών γραμμών, εγγυώνται την συνδεσιμότητά σας χωρίς τις υπέρογκες συνδρομές των μισθωμένων κυκλωμάτων.

Η σύνθεση πολλαπλών γραμμών, εγγυώνται την συνδεσιμότητά σας χωρίς τις υπέρογκες συνδρομές των μισθωμένων κυκλωμάτων.

Η υπηρεσία SpeedCom Internet Bonding αθροίζει αξιόπιστα και αποδοτικά το throughput των διαθέσιμων συνδέσεων τόσο στο upload όσο και στο download δημιουργώντας εικονικές μισθωμένες γραμμές υψηλής αξιοπιστίας. Με την δυνατότητα επιλογής πολλαπλών διαφορετικών παρόχων (ISPs), αλλά και πολλαπλών διαφορετικών τύπων συνδέσεων WAN (πχ. 3G/4G/Wifi/ADSL/VDSL) που χρησιμοποιούνται, διασφαλίζεται η διαθεσιμότητα και η αξιοπιστία του εταιρικού δικτύου, καθώς ακόμη και σε περίπτωση βλάβης ή διακοπής της σύνδεσης από συγκεκεριμένο πάροχο η υπηρεσία θα συνεχίσει να λειτουργεί χωρίς να γίνεται αντιληπτό στον τελικό χρήστη.Η υπηρεσία Speedcom Intenet Bonding προσφέρει δρομολόγηση της κίνησης δεδομένων  μέσω ενός  network server που φιλοξενείται σε υψηλής ταχύτητας Data centers, στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες παγκοσμίως για την εξυπηρέτηση των αναγκών τόσο ελληνικών όσο και διεθνών επιχειρήσεων. Με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας παρέχεται μια νέα static IPv4 που μπορεί να χρησιμοποιείται από τους απομακρυσμένους χρήστες για να συνδεθούν με τους servers που φιλοξενούνται τοπικά. Υπάρχει η δυνατότητα διάθεσης περισσότερων από μια IPv4 για πιο σύνθετες εγκαταστάσεις.

VPN MPLS

Αξιοπιστία και οικονομία

Η λύση SpeedCom VPN MPLS συνδέει δύο ή περισσότερα σημεία μέσω πολλαπλών δικτυακών διαδρομών διασφαλίζοντας τη σταθερότητα και την υψηλή απόδοση των εφαρμογές της σύγχρονης επιχείρησης.

Με την υπηρεσία  SpeedCom VPN MPLS υλοποιείται η αποδοτική, γρήγορη και ασφαλής σύνδεση δύο ή περισσότερων απομακρυσμένων σημείων μιας επιχείρησης μέσω ενός ή περισσότερων αδιάσπαστων VPNs.

Κάθε υποκαστάστημα ή σταθμός εργασίας μπορεί να επιλέξει τον αριθμό καθλως και τον τύπο των συνδέσεων που θα χρησιμοποιήσει για να δημιουργήσει το VPN ανάλογα με τη διαθεσιμότητα της περιοχής και τις ανάγκες του. Η κίνηση δεδομένων του VPN δρομολογείται, με την τεχνολογία Internet Bonding, μέσω ενός ή περισσότερων  network servers, επιλέγοντας για το κάθε σημείο την ενεργοποίηση του network server στο πλησιέστερο Data Center εντός του δικτύου κορμού των υπηρεσιών. Η επιλογή πολλών διαφορετικών παρόχων στις επιμέρους συνδέσεις WAN που χρησιμοποιούνται διασφαλίζει την αξιοπιστία της λύσης Speedcom VPN MPLS, αφού ακόμα και αν μία επιμέρους σύνδεση σταματήσει να λειτουργεί,  η υπηρεσία δεν θα διακοπεί.

Ιδανική λύση για δικτύωση απομακρυσμένων σημείων της επιχείρησή σας και ταυτόχρονα ανταγωνιστική λύση σε σύγκριση με παραδοσιακές υπηρεσίες διασύνδεσης όπως το MPLS οι οποίες προσφέρονται σε αρκετά υψηλό κόστος.

Satellite Internet Access

Σύνδεση και στα πιο απομακρυσμένα σημεία!

Η λύση  SpeedCom Satellite Internet Access προσφέρει επαγγελματική συνδεσιμότητα σε δυσπρόσιτες περιοχές συνδυάζοντας το bandwidth πολλαπλών δορυφορικών συνδέσεων.

H λύση Speedcom Satellite Internet Access απευθύνεται σε εγκαταστάσεις επιχειρήσεων που βρίσκονται σε περιοχές που δεν καλύπτονται απο τα επίγεια (ενσύρματα) δίκτυα των παρόχων αλλά ούτε από ασύρματες τεχνολογίες όπως WiFi WAN και η μόνη εφικτή λύση σύνδεσης είναι η δορυφορική.Με βελτιστοποιημένους αλγορίθμους επιτυγχάνεται η πλήρης αξιοποίηση του διαθέσιμου bandwidth των δορυφορικών συνδέσεων ακόμα και για κρυπτογραφημένη κίνηση δεδομένων αλλά για οποιοδήποτε πρωτόκολλο επικοινωνίας. Γίνεται έτσι εφικτή η υλοποίηση αξιόπιστων και αποδοτικών διασυνδέσεων VPN με την αποκλειστική χρήση δορυφορικών συνδέσεων.