Το SD-WAN είναι WAN Virtualization

Με τον ίδιο τρόπο όπου ένας εικονικός server  αποκόπτει  τον υποκείμενο φυσικό εξοπλισμό από τον εικονικό server που τρέχει, το εικονικό WAN είναι αυτό που μπορεί να χρησιμοποιήσει πολλαπλές

Βασικές συνδέσεις  (ADSL/VDSL/MPLS, κλπ.) την ίδια στιγμή και ταυτόχρονα για τους χρήστες

Το SD-WAN είναι έξυπνο (εναλλακτικά «σκέφτεται»)

Τα SD-WAN διαδίκτυα είναι ικανά να παρακολουθούν την υγεία και την ποιότητα του WAN, και να χρησιμοποιούν τις μετρήσεις αυτές για να πάρουν έξυπνες  αποφάσισες σχετικά με την διανομή των ροών δεδομένων.

Αυτή η λειτουργία προσφέρει αρκετά προνόμια όπως :

  • Υπηρεσίες σε Real Time όπως η VoIP τηλεφωνία και video
  • Έξυπνες διαμορφώσεις failover και ενεργοποίησεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εγγύηση της αξιοπιστίας
    ακόμα και αν μία σύνδεση WAN αποτύχει
  • Συνδέσεις WΑΝ μπορούν να προστεθούν εάν και όποτε χρειάζεται για να προσφέρει ευελιξία.

Το καλύτερο από όλα είναι ότι με το που γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις, όλη η κίνηση δεδομένων γίνεται αυτόματα από τους κανόνες που έχουν οριστεί στο λογισμικό και δεν χρειάζεται καμία περαιτέρω ανθρώπινη παρέμβαση.

sdwan smart
sdwan central

SD-WAN : Κεντρική Διαχείριση & Παρακολούθηση

Τα υποκαταστήματα μπορούν να τροφοδοτηθούν, να παρακολουθηθούν και να διαχειριστούν κεντρικά χρησιμοποιώντας ένα SD-WAN controller όπου παρέχει στον διαχειριστή  δικτύου πλήρη έλεγχο πάνω στο ευρύ δίκτυο και τις απομακρυσμένες συσκευές χρησιμοποιώντας ένα μόνο interface.

Οι πολύπλοκες VPN διασυνδέσεις μεταξύ χιλιάδων συνδέσεων ανάμεσα στα υποκαταστήματα προκειμένου να συνδεθούν με ασφάλεια μεταξύ τους ( χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε σύνδεση είναι διαθέσιμη στο εκάστοτε σημείο) μπορεί να δημιουργηθεί και να αναπτυχθεί αυτόματα, με κεντρική WAN διαχείριση και παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της κατάστασης του WAN.

.

Ασφάλεια SD-WAN

Χρησιμοποιώντας κρυπτογραφημένη σύνδεση VPN, τα υποκαταστήματα κερδίζουν ασφαλή τοπική σύνδεση σε Cloud πηγές δεδομένων. Το SD-WAN κάνει την σύνδεση VPN των υποκαταστημάτων ταχύτερη και πιο οικονομική συνδυάζοντας το bandwidth πολλαπλών συνδέσεων σε μία μόνο WAN σύνδεση.

Επιπλέον, το SD-WAN παρέχει τη δυνατότητα ελάφρυνσης της κίνησης του δημόσιου internet μειώνοντας την  κίνηση δεδομένων που στέλνεται μέσω του VPN.