Υπηρεσία Speedcom σαν πλατφόρμα διασύνδεσης στην IoT εποχή

Η υπηρεσία Speedcom μπορεί να λειτουργήσει ως μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα διασύνδεσης για τα δίκτυα αισθητήρων IoT που έχουν αναπτυχθεί τόσο εντός όσο και εκτός της επιχείρησης. Η πλατφόρμα επιτρέπει την ασφαλή κεντρική διαχείριση καθώς και δυνατότητα εγκατάστασης πάνω από την υπάρχουσα υποδομή του φυσικού δικτύου.

freescale_internet_of_things_overview_1

Χρησιμοποιήστε κάθε δικτυακή υποδομή

Σε οποιαδήποτε τοποθεσία απαιτείται σύνδεση στο IoT εγκαθίσταται η υπηρεσία Speedcom που συνδέεται με οποιοδήποτε δίκτυο είναι διαθέσιμο τοπικά. Αυτό θα μπορούσε να είναι η τοπική εταιρική ενσύρματη και ασύρματη υποδομή LAN, ασύρματη σύνδεση μέσω WiMAX/3G/4G ή οποιαδήποτε άλλη σύνδεση προσφέρεται για χρήση του δικτύου IoT.