Σύνδεση και στα πιο απομακρυσμένα σημεία

Η λύση  SpeedCom Satellite Internet Access προσφέρει επαγγελματική συνδεσιμότητα σε δυσπρόσιτες περιοχές συνδυάζοντας το bandwidth πολλαπλών δορυφορικών συνδέσεων.

H λύση Speedcom Satellite Internet Access απευθύνεται σε εγκαταστάσεις επιχειρήσεων που βρίσκονται σε περιοχές που δεν καλύπτονται απο τα επίγεια (ενσύρματα) δίκτυα των παρόχων αλλά ούτε από ασύρματες τεχνολογίες όπως WiFi WAN και η μόνη εφικτή λύση σύνδεσης είναι η δορυφορική.

Με βελτιστοποιημένους αλγορίθμους επιτυγχάνεται η πλήρης αξιοποίηση του διαθέσιμου bandwidth των δορυφορικών συνδέσεων ακόμα και για κρυπτογραφημένη κίνηση δεδομένων αλλά για οποιοδήποτε πρωτόκολλο επικοινωνίας. Γίνεται έτσι εφικτή η υλοποίηση αξιόπιστων και αποδοτικών διασυνδέσεων VPN με την αποκλειστική χρήση δορυφορικών συνδέσεων.