Η σύνθεση πολλαπλών γραμμών, εγγυώνται την συνδεσιμότητά σας χωρίς τις υπέρογκες συνδρομές των μισθωμένων κυκλωμάτων.

Η υπηρεσία SpeedCom Internet Bonding αθροίζει αξιόπιστα και αποδοτικά το throughput των διαθέσιμων συνδέσεων τόσο στο upload όσο και στο download δημιουργώντας εικονικές μισθωμένες γραμμές υψηλής αξιοπιστίας. Με την δυνατότητα επιλογής πολλαπλών διαφορετικών παρόχων (ISPs), αλλά και πολλαπλών διαφορετικών τύπων συνδέσεων WAN (πχ. 3G/4G/Wifi/ADSL/VDSL) που χρησιμοποιούνται, διασφαλίζεται η διαθεσιμότητα και η αξιοπιστία του εταιρικού δικτύου, καθώς ακόμη και σε περίπτωση βλάβης ή διακοπής της σύνδεσης από συγκεκεριμένο πάροχο η υπηρεσία θα συνεχίσει να λειτουργεί χωρίς να γίνεται αντιληπτό στον τελικό χρήστη.

Η υπηρεσία Speedcom Intenet Bonding προσφέρει δρομολόγηση της κίνησης δεδομένων  μέσω ενός  network server που φιλοξενείται σε υψηλής ταχύτητας Data centers, στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες παγκοσμίως για την εξυπηρέτηση των αναγκών τόσο ελληνικών όσο και διεθνών επιχειρήσεων. Με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας παρέχεται μια νέα static IPv4 που μπορεί να χρησιμοποιείται από τους απομακρυσμένους χρήστες για να συνδεθούν με τους servers που φιλοξενούνται τοπικά. Υπάρχει η δυνατότητα διάθεσης περισσότερων από μια IPv4 για πιο σύνθετες εγκαταστάσεις.