Ασύρματη Δικτύωση οχημάτων -> οι προκλήσεις

Περιορισμένη κάλυψη δικτύου

Τα κενά της κάλυψης των δικτύων έχουν ως αποτέλεσμα μη αξιόπιστες συνδέσεις

Ακραίες συνθήκες

Τα ασύρματα router των οχημάτων εκτίθενται σε συνεχής υψηλές θερμοκρασίες, κρύο, σκόνη και συνεχείς δονήσεις

Δύσκολη διαχείριση μεγάλης κλίμακας

O χειρισμός της διαμόρφωσης και του εντοπισμού του στόλου οχημάτων γίνεται δύσκολος σε εφαρμογές μεγάλης κλίμακας

Συνεχής σύνδεση με τα κεντρικά

  • Συνδυασμός πολλαπλών παρόχων σε ένα δίκτυο
  • Αδιάκοπη μετάδοση ανάμεσα σε διαφορετικά 3G & 4G δίκτυα
  • Υποστήριξη modem και USB αλλά και με SIM
  • Υποστήριξη 2 παρόχων κινητής τηλεφωνίας σε κάθε modem με περιττές υποδοχές SIM